Zavolejte nám: 725 495 035, 603 846 155

Stěhování autodoprava Hořice

Rady při stěhování

Přípravy na stěhování – kde může vzniknout zásadní problém?

Zásadní a obtížně řešitelné problémy mohou vzniknout hlavně tam, kde máte vůči někomu závazky. To znamená s dětmi a s vaším případným pronajímatelem pronajímaného bytu či jiné nemovitosti.

Děti mohou stěhování snášet velmi obtížně, zvláště pokud je vytrhnete z jejich prostředí, na které jsou zvyklé a v němž se cítí dobře. Tzn. od kamarádů, spolužáků, ze zájmových kroužků apod. Záleží samozřejmě na jejich věku, ale důvody stěhování často nejsou schopny pochopit a nebo je chápou jen těžko. Proto na ně v záplavě starostí se stěhováním nezapomínejte. Nezapomínejte, že i oni žijí svůj život a mají svoje důvody. Mluvte s nimi, vysvětlujte, aktivně je do stěhování zapojte hned od začátku – vezměte je co nejdříve na prohlídku nového domova a okolí, ukažte jim pozitiva, nechte je plánovat, dovolte jim na změnu se těšit.

Pokud bydlíte v pronájmu bytu, dá se předpokládat, že vznikne problém v případě, že nájemní vztah potřebujete ukončit mimo řádný termín. Pokud nemůžete se stěhováním čekat, až uplyne výpovědní doba, budete se muset nějak domluvit s pronajímatelem. Jestli se vám to podaří či nikoli, to je otázka. Každopádně si s ním promluvte a pokuste se najít řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany (např. za sebe můžete najít náhradu, nebo můžete požádat o akceptaci nižší sankce). V každém případě, než začnete jednat s pronajímatelem o ukončení nájmu, prostudujte si znovu podrobně obsah vaší nájemní smlouvy.

Na začátku, v dostatečném časovém předstihu:

 1. Zajistěte si nové bydlení (koupě, pronájem)
 2. Zbavte se věcí, které nebudete stěhovat. Promyslete si, co vše chcete stěhovat. Věci, které nepotřebujete, nestěhujte. Ušetříte tím spoustu času a peněz. Dejte je charitě, do internetového bazaru nebo je prostě vyhoďte.
 3. Rozhodněte se, zda využijete služeb stěhovací firmy nebo zda se budete stěhovat samostatně. Pokud se chcete stěhovat s firmou, začněte ji vybírat.
 4. Začněte si shánět a shromažďovat balicí materiál – krabice, bublinkové fólie, balicí papír atp. Některé stěhovací firmy jsou schopné svým klientům zapůjčit stěhovací kartony. Pokud musíte tento materiál koupit, bez problémů se dá objednat přes internet. Tuto fázi přípravy nepodceňte – pokud stěhujete zabydlenou domácnost, pak budete potřebovat řádově 1 krabici na každé dva čtvereční metry vedle nábytku!
 5. Začněte stávající nemovitost uvádět do stavu, v jakém ji potřebujete předat.
 6. Stanovte přesné datum stěhování. Užitečná informace: V souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 590/2006 Sb. vám při stěhování musí zaměstnavatel poskytnou pracovní volno (bez náhrady mzdy) na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny (pokud máte vlastní bytové zařízení). Pokud se jedná o přestěhování, které je v zájmu zaměstnavatele, musí vám poskytnout volno s náhradou mzdy.
 7. Shánějte doporučení na lékaře(praktického, zubaře, gynekologa atd.) v místě vašeho budoucího působení. Informujte se u svého stávajícího lékaře, u svých známých.
 8. Pro děti hledejte v místě budoucího působení školku, školu, zájmové kroužky apod.
 9. Začněte přehlašovat nebo odhlašovat služby – dodávky plynu, energie, vody, telefon, internet apod.
 10. Oznamte změnu adresy v bance, pojišťovně, na poště atp.
 11. Začněte vracet vypůjčené věci.
 12. Udělejte si plánek nového bytu a začněte přemýšlet o rozmístění nábytku.

2-4 týdny před stěhováním:

 1. Měli byste už mít vybranou a domluvenou stěhovací firmu, případně domluveno stěhování jiným způsobem (zajištění dopravy a pomocníků).
 2. Měli byste už vědět, kdo vám bude s celou akcí pomáhat a kdo bude balit věci.
 3. Měli byste už mít připraven všechen materiál a pomůcky, které budete potřebovat k balení a stěhování.
 4. Domluvte si termín předání stávající nemovitosti, vyhovující s ohledem na termín vašeho stěhování.
 5. Domluvte si termín provedení odečtu vodoměrů, plynoměru, elektroměru.
 6. Zajistěte si na den stěhování hlídání dětí a domácích mazlíčků. Pokud budou přítomni stěhovací akci, udělejte si jasno v tom, jak s nimi vše potřebné zorganizujete.
 7. Ujasněte si, co uděláte s pokojovými a jinými květinami.
 8. Nekupujte už potraviny, které do data stěhování nespotřebujete.
 9. Děti začněte aktivně zapojovat do celé akce. Nechejte je navrhnout si dětský pokoj, zapojte je do balení apod.

1-2 týdny před stěhováním:

 1. Pokud spoléháte při stěhování na vlastní auto, nechte jej zkontrolovat v servisu.
 2. Ujistěte se, že všechny zainteresované firmy a osoby počítají závazně se správným termínem stěhování a jinými souvisejícími termíny (předání stávající nemovitosti apod.).
 3. Zjistěte, zda jsou případné výtahy jak ve stávajícím tak v novém objektu funkční, případně zajistěte jejich opravu.
 4. Zajistěte potřebné drobné opravy a úklid v novém bytě.
 5. Vypněte chladničku a mrazák a začněte intenzivně balit.
 6. Informujte sousedy o stěhování. V původním bydliště nechejte pro případ na sebe kontakt.

1-3 dny před stěhováním:

 1. Ujistěte se, že máte vše, co chcete pojištěno.
 2. Zajistěte vyhovující parkovací místo pro stěhovací vůz jak v místě nakládky, tak v místě vykládky.
 3. Oddělte věci, které pojedou stěhovacím vozem od těch, které si povezete sami.
 4. Ujistěte se, že máte všechny klíče, které budete potřebovat.
 5. Připravte si peníze na zaplacení stěhovákům a peníze na další výdaje (občerstvení, tuzér apod.).
 6. Přichystejte si osobní věci na stěhování.

V den stěhování:

 1. Aktivně spolupracujte se stěhováky. Pokud nebudete stěhování přítomni, měli by mít informaci o tom, kdo je z vaší strany za stěhování odpovědný.
 2. Se šéfem stěhovací party projděte jednotlivé místnosti a proberte organizaci nakládky. Upozorněte na věci, které vyžadují zvlášť opatrné zacházení. Udělejte seznam stěhovaných věcí (protokol o převzetí předmětů pro účely stěhování), včetně ohodnocení u cennějších předmětů. Společně zrevidujte stav vyklízené nemovitosti (podlahy, rohy, okna, dveře, prahy).
 3. Oddělte věci pro osobní potřebu, které se nebudou nakládat.
 4. Začněte s nakládkou.
 5. Po ukončení nakládky zkontrolujte, zda je naloženo vše a také zda se neodváží něco, co má zůstat. Prohlédněte vyklizenou nemovitost, případně stav vyklizené nemovitosti můžete zdokumentovat fotoaparátem (zvláště pokud bylo v průběhu nakládky něco poškozeno).
 6. Ujistěte se, že stěhováci vědí, kam mají jet a vyměňte si na sebe kontakty (mobil). Upřesněte si čas (příp. i datum) příjezdu dna místo vykládky.
 7. Nemovitost ukliďte sundejte jmenovky ze dveří, zvonku a ze schránky.
 8. Zkontrolujte, zda je vše odpojeno (zastavená voda, vypnuté pojistky, zastavený plyn).
 9. Nemovitost předejte.
 10. Pokud jsou přítomny děti a domácí mazlíčci, nezapomeňte je průběžně během celé akce kontrolovat a zajišťovat jim nutnou péči.

V novém působišti:

 1. Označte jednotlivé místnosti, aby stěhováci věděli, kam mají co složit, a začněte s vykládkou.
 2. V ideálním případě začněte dětským pokojem, příp. ložnicí.
 3. Na vykládku průběžně dohlížejte.
 4. Můžete se začít zabydlovat.

Jak správně připravit věci ke stěhování? Obecné zásady balení a tipy.

Balení věcí je náročná etapa stěhování, zvláště pokud stěhujete kompletní a zabydlenou domácnost. Jak ji zvládnout co nejlépe, abyste ušetřili nejen peníze, ale také čas a nervy nejen při balení, ale i při vybalování v novém působišti, to vám poradíme na následujících řádcích.

V první řadě se zbavte všech přebytečných a nepotřebných věcí. Ušetříte peníze za stěhování něčeho, co vůbec nepotřebujete a co vám v novém působišti bude stejně nejspíš jen zavazet.

Vyhoďte také věci, které rychle podléhají zkáze, např. potraviny.

Při balení mějte po ruce pytel nebo koš na další věci, které vytřídíte k vyhození.

Předem si zajistěte dostatečné množství balicího materiálu. Krabic mějte zhruba o 15 % více, než odhadujete, že budete potřebovat. Kromě krabic si připravte i další materiál, jako jsou bublinkové fólie, polystyrén, fixační fólie na nábytek, lepící pásky, popisovače atd. Nezapomeňte na nářadí, které budete potřebovat (šroubováky apod.) Stěhování PeGa Vám v tom rádo pomůže jelikož výše zmíněné věci Vám zapujčíme zdarma.

Při balení postupujte systematicky.

Zvlášť si nachystejte základní věci na první dny, než se v novém domově vybalíte (osobní věci, oblečení, hygienické potřeby, léky apod.).

Cenné věci, hodinky, osobní doklady a jinou těžko nahraditelnou dokumentaci nebalte tak, aby se vám mohla „ztratit“ v záplavě ostatních věcí.

Při balení začněte s nejméně nebo nepravidelně používanými věcmi, jako jsou knihy, cédéčka, oblečení. Na závěr balte věci, které budete potřebovat hned po přestěhování.

Každou místnost balte zvlášť, jednu po druhé.

Každou zabalenou krabici nebo pytel by měla unést jedna osoba.

Věci balte jednotlivě do papíru či fólie a takto zajištěné proti rozbití skládejte do krabic. Křehčí věci v krabici ještě prokládejte.

Dno krabic zajistěte proti propadu (podlepením lepicí páskou do kříže) a proti nárazu (dno vystelte zmuchlaným papírem), abyste zamezili poškození věcí.

Těžší věci přijdou na dno, lehčí nahoru. Totéž platí při nakládce do auta, lehčí krabice budou stát na těžších.

Těžké věci by měly být v menších krabicích.

Po naplnění krabice vyplňte prázdná místa balicím papírem, novinami, bublinkovou fólii, případně ručníky apod., aby se věci při transportu nehýbaly a nepoškodily.

Noviny používejte pouze tehdy, pokud nehrozí poškození věcí od tiskařské barvy.

Všechny jednotlivé části, které tvoří jednu věc (např. hi-fi věž), sbalte pospolu.

Podobné věci (např. jednotlivé dekorační předměty nebo drogérie) anebo věci, které chcete mít v novém bydlišti umístěné pospolu (např. věci z poličky) balte do jedné krabice či pytle.

Každou krabici popište a to dvěma údaji. Za prvé, co obsahuje. Za druhé, kam se má v novém domově složit. Pro usnadnění a urychlení práce stěhovákům určete pro každou místnost srozumitelnou zkratku (o – obývací pokoj, k – kuchyň) a barevné označení (např. kuchyň – červená, obývací pokoj– zelená)- používejte barevné samolepky.

Květiny zalijte tak, aby pro ně zálivka byla postačující, ale aby jí nebylo zbytečně moc kvůli váze. Pokud se stěhujete v zimním období, vezměte v úvahu mráz.

Praktické rady a tipy k organizaci stěhovací akce

1. Dříve, než se do stěhovací akce pustíte.

Vytvořte si plán.

Naplánujte náklady a stanovte si rozpočet.

Vyčleňte si dostatek času.

Pokud využíváte služeb stěhovací firmy, udržujte s ní úzký vztah, spolupracujte s ní.

2. Před zahájením stěhovací akce, před příjezdem stěhovací firmy.

S předstihem se zbavte nepotřebných věcí a všeho, co stěhovat nebudete.

Všechny sbalené věci si označte, popište krabice apod., ať později víte, kde je co uloženo. Označte věci, které se budou stěhovat a které nikoli. Udělejte si seznam.

Věci, které poveze stěhovací auto oddělte od těch, které si povezete sami.

V jednotlivých místnostech zorganizujte prostor tak, aby se při stěhování dalo snadno s nábytkem a ostatními věcmi manipulovat.

Pro děti sbalte tašku „pro strýčka příhodu“, tzn. se všemi věcmi, které byste pro ně mohli nutně potřebovat v případě nenadálých komplikací (oblečení, pití, deka, hračka apod.).

Pro děti si zajistěte hlídání nebo místo, kde během stěhování mohou být. Pokud budou stěhování přítomny, zajistěte jim takové místo, aby se nezranily.

V podstatě podobným způsobem se postarejte o své domácí mazlíčky, zvažte způsob transportu.

Pro stěhovací auto zajistěte vhodné a dostatečné místo na zaparkování, a to jak v místě nakládky, tak v místě vykládky. Zvláště ve městech není radno tuto přípravu podcenit.

3. Po příjezdu stěhovací firmy.

Navoďte příjemnou a přátelskou atmosféru.

Vedoucímu stěhovací party sdělte svoje představy ohledně organizace stěhování a vše v souvislosti s tím s ním proberte, projděte společně jednotlivé místnosti. Vytvořte společně oficiální seznam věcí s popisem jejich stavu, pro případ reklamací.

Předejte stěhovákům plánek, ze kterého bude patrné, v jakých místnostech, kde a jak mají být jednotlivé předměty vyloženy.

Upozorněte na předměty, se kterými je třeba zacházet obzvlášť opatrně.

Před odjezdem se ujistěte, že je naloženo vše, co se má stěhovat a naopak že věci, které mají zůstat, se skutečně neodváží.

S řidičem si vyměňte na sebe kontakty na mobil (mějte po ruce i číslo na firmu) a ujistěte se, že řidič ví, kam má jet.

Zamkněte, případně předejte realitu a pro všechny případy nechejte u sousedů na sebe kontakt.

4. Po příjezdu na nové místo.

Jednotlivé místnosti označte, aby bylo jasné, co mají stěhováci kam vykládat.

Rozhodněte se, zda nabídnete stěhovákům občerstvení, zda jim dáte „tuzér“. Pokud ano, zmiňte se o tom kvůli další motivaci. Tringelt dejte na závěr šéfovi (většinou je to řidič), aby jej rozdělil i ostatním.

Pokud budete platit hotově přímo stěhovákům, což je běžná praxe, připravte si peníze.

Na vykládku průběžně dohlížejte, kontrolujte stav věcí. Totéž udělejte na závěr, ověřte si, že je vše v pořádku a že nic nechybí.

Při vybalování začněte dětským pokojem a ložnicí.

nahoru